۱۳۹۱ دی ۶, چهارشنبه

اجرای 30 اعدام طی 2 ماه؛ تزریق روح خشونت به جامعه


 بیش از سی مورد حکم مجازات اعدام در ایران تنها در آبان و آذر ماه سال جاری اجرا شده است. مسئولان قضایی جمهوری اسلامی ادعا کرده اند که بیشتر این احکام به قاچاق مواد مخدر ارتباط داشته اند. با این وجود برخی از موارد اعدام در ایران نیز در رسانه های رسمی بازتاب پیدا نکرده است

فعالان حقوق بشر معتقدند که مسئولان جمهوری اسلامی در برخی موارد، اتهاماتی نظیر قاچاق مواد مخدر را به عنوان پوششی برای اعدام های سیاسی قرار داده اند. در برخی موارد نیز اعدام های سیاسی توام با اعدام مجرمان جرائم جنایی اجرا می شوند.

۱۳۹۱ آذر ۳۰, پنجشنبه

گرامی داشت روز جهانی حقوق بشر در بند 350 زندان اوین

کمیته گزارشگران حقوق بشر- آیین گرامی داشت روز جهانی حقوق بشر دوشنبه ۲۰ آذرماه با حضور بیش از ۷۰ نفر از زندانیان بند ۳۵۰ اوین برگزار شد و سخنرانان این برنامه زوایای مختلف و نظرگاه‌های متفاوت حقوق بشر را مورد بررسی قرار دادند. «نسبت میان فعالیت حقوق بشری با فعالیت سیاسی و عمل سیاسی و موضوع ضمانت اجرا»، «موانع غیررسمی، اعتقاد‌ها و باورهای مقدس نما در موضوع گسترش حقوق بشر» و «رسمیت یافتن ضمانت اجرا پس از تاسیس دادگاه بین المللی کیفری» به عنوان ۳ موضوع حقوق بشری از سوی سخنرانان مطرح شد.

۱۳۹۱ آذر ۲۲, چهارشنبه

۱۳۹۱ آذر ۱۷, جمعه

مجید دری، دانشجوی دربند: دانشگاه باید زنده و معترض باشد و در برابر مشتی تمامیت خواه سر خم نکند


 خودمان را با منِ مجازیمان حسابی سرگرم کرده‌ایم – یا شاید سرگرم کرده‌اند – و به خود هم القاء کرده‌ایم که سکوت بهترین فریاد است. شرایط موجود هم که حسابی به نفع طرف مقابل است، می‌شود گفت یک شرایط رویایی. صدا، اعتراض، فریاد، دردسر هم هیچ!! پس دیگر چه دلیلی وجود دارد که بخواهند کوچک‌ترین تغییری ایجاد کنند.

۱۳۹۱ آذر ۱۳, دوشنبه

جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون در سال 2012 روز شنبه 8 دسامبر


اعضا و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون در سال 2012 روز شنبه 8 دسامبر ساعت 11 بوقت اروپای مرکزی در نمایندگی هانوفر در 4 بخش برگزار خواهد شد. بدیهیست حضور کلیه اعضا، مسئولین و غیر مسئولین در این جلسه ضروری است.