۱۳۹۲ فروردین ۲۷, سه‌شنبه

۱۳۹۲ فروردین ۱۶, جمعه

بررسی قوانین جدید پناهجویی و پناهندگی [زمان 13 آپریل 2013]

سخنرانی ، داستانخوانی 

سخنران: آقای کریم پوپال
وکیل دادگاه های المان و فعال حقوق بشر

داستانخوان :خانم میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر

نشست ماهانه نمایندگی هانوفر [شنبه 13 آپریل 2013]


گردهمائی

نشست ماهانه نمایندگی هانوفر بمنظور تبادل نظر و گزارشهای نقض حقوق بشر در ایران در اسفند ماه 1391، بررسی مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، سخنرانی و...

۱۳۹۲ فروردین ۱۴, چهارشنبه