۱۳۹۰ اسفند ۲۶, جمعه

همراهان و مسئولین عزیز در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با درود های صمیمانه
 دومین جلسه پالتاکی هیئت نظارت و برنامه ریزی کانون در سال 2012 روز یکشنبه 15 آپریل ساعت 17  بعد ازظهر بوقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک اتاق کانون برگزار خواهد شد.
همانطور که مستحضرید حضور اعضای هیئت رئیسه، مسئولان نمایندگی ها و کمیته های کانون، امور حقوقی و امور اینترنتی در این جلسه الزامی است.
موضوع جلسه:
خوش آمد گوئی و خیر مقدم 17 تا 17.10
1 .  بررسی مصوبات مجمع 5 فوریه 2012 توسط اقای حیدری ( 10 دقیقه ) الی 17.20
2 . گزارش آقای منوچهر شفائی ریاست کانون در خصوص عملکرد 2 ماه گذشته 10 دقیقه 17.30
3 . گزارش مسئولین نمایندگیها و بررسی عملکرد آنان توسط هیئت نظارت 20 دقیقه  17.50
4 . گزارش آقای امیر افشین حیدری مسئول امور کمیته ها در هیئت رئیسه و گزارش کمیته ها و بررسی عملکرد آنان توسط مسئولین 20 دقیقه  18.10
5 . گزارش اجرائی هیئت رئیسه و بررسی عملکرد آن  توسط اعضا 10 دقیقه  18.20
6 . گزارش مسئول مالی و بررسی آن ( 5 دقیقه) 18.25
7 . برنامه ریزی برای ماه آینده و بررسی پیشنهادات همکاران و بحث گفتگو  و تصمیم گیری در خصوص آن ها ( 34 دقیقه ) 19.00

یادآوری:
1 . در صورت عدم امکان حضور در این جلسه، ضرورت دارد که نماینده ای را کتباً و با اطلاعات کافی به جلسه معرفی نمایند.
2 . حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه گردیده و مطمئنا جلسه در زمان تعیین شده نیز پایان خواهد یافت .
3 . حضور سایر اعضای غیر مسئول در این جلسه آزاد است.
4 . همکاران محترم پیشنهادات و انتقادات خود را در زمان لازم بیان کرده تا زمان جلسه طبق روال پیش بینی شده برگزار شود .
5 . لطفا برای بهتر برگزار شدن جلسه حتما تغییرات احتمالی را با مسئول جلسه در میان گذاشته و با هماهنگی با مسئول جلسه برای سخن گفتن آماده شوید .

هماهنگ کننده هیئت نظارت و برنامه ریزی
حمید مقدم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر