۱۳۹۱ اردیبهشت ۷, پنجشنبه

به بهانه گرامیداشت روز جهانی کارگر
اعتراضی علیه تبعیض جنسی در ایران

   

اول ماه می روز جهانی کارگر، بر تمامی کارگران زن و مرد جهان مبارک باد.

زنان کارگر ایران در شرایطی این روز را پشت سر می گذارند که حاکمیت مستبد جمهوری اسلامی وضعیت حیات و معاش آنان را ظالمانه تبدیل به یکی از دشوارترین شرایط ممکن قرار داده است.
علاوه بر تمامی ستمها و سرکوب طاقت فرسائی که بر کل آحاد جامعه صرف نظر از جنسیت آنان از سوی سردمداران جمهوری اسلامی اعمال می شود، زنان ما از یک ستم مضاعف نیز به دلیل زن بودن در عرصه های اقتصادی – اجتماعی، همانند:
 نیمه انسان تلقی شدن، دستمزد نامساوی برای کار مساوی، عدم تساوی در دستیابی به فرصت های شغلی، بیکاری، پدیده روزافزون دختران فراری، تکدی، رشد سرسام آور تعداد زنان خود فروش که برای زنده ماندن چاره ای جز فروش بدن خویش ندارند، اسیدپاشی، خودکشی خودسوزی و بالاخره سیطره فرهنگ ارتجاعی مرد سالارانه ای که از سوی حکومت به طور روزمره بر آنها تحمیل می شود، در رنج و عذابند.
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران همگام با کارگران جهان ضمن گرامیداشت این روز، خواستار رفع این نوع تبعیضها و آزادی در انتخاب شغل و ایجاد شرایط منصفانه و تأمین حداقل معیشت برای کارگران اعم از زن و مرد در دستمزد، طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 23) و میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برای تساوی حقوق زنان و مردان در همه زمینه ها می باشد.
ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر
الف/ هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نمايد، شرايط منصفانه و رضايت بخشي براي کار خواستار باشد و در مقابل بيکاري مورد حمايت قرار گيرد.
ب/ همه حق دارند که بدون هيچ تبعيضي در مقابل کار مساوي، اجرت مساوي دريافت دارند.

352
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر