۱۳۹۱ خرداد ۵, جمعه

اعضا و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با سلام و درود های صمیمانه

جلسه عمومی ماهیانه کانون در سال 2012 روز یکشنبه 3 یونی ساعت 17  بعد ازظهر بوقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک اتاق کانون برگزار خواهد شد.
همانطور که مستحضرید حضور کلیه اعضا، مسئول و غیر مسئول  در این جلسات که در 2 بخش برنامه ریزی شده الزامی است.

بحش اول: بررسی وضعیت اداری کانون

خوش آمد گوئی و خیر مقدم مسئول جلسه            10 دقیقه 17 تا 17.10
1 .  بررسی مصوبات مجمع در ماه گذشته (مای2012 ) توسط اقای حیدری    10 دقیقه الی 17.20
2 . گزارش اقای مقدم مسئول امور  نمایندگیها و بررسی عملکرد  10 دقیقه  17.30
3 . گزارش آقای امیر افشین حیدری مسئول امور کمیته ها در هیئت رئیسه و گزارش کمیته ها و بررسی عملکرد آنان توسط اعضا             10 دقیقه  17.40
4 . گزارش اجرائی هیئت رئیسه و بررسی عملکرد آن  توسط اعضا 10 دقیقه  17.50
5 . گزارش مسئول مالی و بررسی آن توسط اعضا ( 5 دقیقه) 17.55
6 . برنامه ریزی و پیش بینی برای ماه آینده و بررسی پیشنهادات همکاران و بحث گفتگو و تصمیم گیری در خصوص آن ها ( 20 دقیقه ) 18.15

بخش دوم : جلسه اطلاع رسانی  و سخنرانی به مسئولیت نمایندگی گیسن

1 . خیر مقدم مسئول نمایندگی گیسن 5 دقیقه الی 18.20
2 . تحلیل اخبار ماه گذشته 10 دقیقه  الی  18.30
3 . بررسی مواد 1 / 2 / 3 / 4  اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وضعیت فعلی و اجرائی آن 15 دقیقه الی 18.45
4 . سخنرانی با موضوع بررسی وضعیت کودکان خیابانی در ایران 25 دقیقه  19.10
5 . بحث و گفتگو در خصوص موضوع سخنرانی 20 دقیقه  19.30

یادآوری:
1 . حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه خواهد گردید و بنا داریم که با همکاری و همراهی شما جلسه در زمان تعیین شده آغاز و پایان یابد
2 . همکاران محترم پیشنهادات و انتقادات خود را در زمان لازم بیان کرده تا زمان جلسه طبق روال پیش بینی شده برگزار شود .
3 . لازم است که نمایندگی ها برای مسئولیت جلسه بعدی ضمن اعلام آمادگی موضوع سخنرانشان را هم عنوان کنند.


هماهنگ کننده هیئت نظارت و برنامه ریزی ح. مقدم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر