۱۳۹۱ خرداد ۲۹, دوشنبه

VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84      
Fax: +49 511 261 73 76


اعضا و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با سلام و درود های صمیمانه

جلسه عمومی ماهیانه کانون در سال 2012 روز یکشنبه 1 یولی ساعت 15 بعدازظهر بوقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک اتاق کانون برگزار خواهد شد.
همانطور که مستحضرید حضور کلیه اعضا، مسئول و غیر مسئول در این جلسات که در 2 بخش برنامه ریزی شده الزامی است.

بخش اول: بررسی وضعیت اداری کانون

خوش آمد گوئی و خیر مقدم مسئول جلسه            10 دقیقه 15 تا 15.10
1 .  بررسی مصوبات مجمع در ماه گذشته (مای2012 ) توسط اقای حیدری    10 دقیقه الی 15.20
2 . گزارش اقای مقدم مسئول امور نمایندگیها و بررسی عملکرد  10 دقیقه  15.30
3 . گزارش آقای امیر افشین حیدری مسئول امور کمیته ها در هیئت رئیسه و گزارش کمیته ها و بررسی عملکرد آنان توسط اعضا             10 دقیقه  15.40
4 . گزارش اجرائی هیئت رئیسه و بررسی عملکرد آن  توسط اعضا 10 دقیقه  15.50
5 . گزارش مسئول مالی و بررسی آن توسط اعضا ( 5 دقیقه) 15.55
6 . برنامه ریزی و پیش بینی برای ماه آینده و بررسی پیشنهادات همکاران و بحث گفتگو و تصمیم گیری در خصوص آن ها ( 20 دقیقه ) 16.15

بخش دوم : جلسه اطلاع رسانی  و سخنرانی به مسئولیت نمایندگی هانوفر

1 . خیر مقدم توسط مسئول نمایندگی هانوفر خانم صدیقه جعفری 5 دقیقه الی 16.20
2 . گزارش و تحلیل اخبار ماه گذشته توسط خانم مهرنوش اشترانی 10 دقیقه  الی  16.30
3 . بررسی مواد 5 / 6 / 7 / 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وضعیت فعلی و اجرائی آن توسط منوچهر شفائی 15 دقیقه الی 16.45
4 . سخنرانی آقای حمید حمیدی با موضوع حماسه سالگرد 18 تیر ماه 78   25 دقیقه  17.10
5 . بحث و گفتگو در خصوص موضوع سخنرانی 20 دقیقه  17.30

یادآوری:
1 . حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه خواهد گردید و بنا داریم که با همکاری و همراهی شما جلسه در زمان تعیین شده آغاز و پایان یابد
2 . همکاران محترم پیشنهادات و انتقادات خود را در زمان لازم بیان کرده تا زمان جلسه طبق روال پیش بینی شده برگزار شود .
3 . لازم است که نمایندگی ها برای مسئولیت جلسه بعدی ضمن اعلام آمادگی موضوع سخنرانشان را هم عنوان کنند.


هماهنگ کننده هیئت نظارت و برنامه ریزی ح. مقدم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر