۱۳۹۱ شهریور ۲۰, دوشنبه


صورتجلسه

هیئت برنامه ریزی و نظارت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران


زمان:  یکشنبه 12 شهریور 1391 / 02.09.2012  ساعت  15:00 الی 16:00

حاضرین: خانمها جعفری، مینو مهر، شیدائی، آقایان شفائی، مقدم نیا، صفائی، ترابی،  فخرالدین، پورحسینی، هدائی، کرمانی و حیدری

مکان: اطاق پالتالک کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

مصوبات جلسه:

1.طی جلسه، مصوبات جلسه ماه آگوست هیئت نظارت و آخرین وضعیت اقدامات صورت گرفته در خصوص مصوبات جلسه پیگیری شد.
2.گزارش وضعیت نمایندگی ها و کمیته ها در ماه گذشته توسط مسئولین امور کمیته ها و نمایندگی ها در هیئت رئیسه همچنین وضعیت تسویه حساب نمایندگی ها از سوی  امور مالی کانون اعلام شد.
3.مطابق گزارش مسئول امور کمیته ها، علی رغم عضویت افراد جدید در کمیته های تخصصی کانون متأسفانه برخی از اعضای جدید فعالیت کافی در کمیته ها نداشته و تغییر محسوسی در عملکرد کمیته ها متناسب با تعداد اعضای جدید به وجود نیامده است. در این ارتباط لازمست مسئولین نمایندگی ها نسبت به مذاکره با اعضای جدید و توجیه ایشان در مورد شرح وظایف اعضای کمیته ها اقدام نمایند. بدیهی است کمیته های تخصصی کانون در صورت مطلوب نبودن عملکرد اعضای جدید ناچار به لغو عضویت  این افراد خواهند بود.
4.مسئولین امور نمایندگی می باید نسبت به برگزاری جلسات ماهانه با اعضای خود و ارسال گزارش جلسات به هیئت رئیسه بطور مستمر اقدام نمایند.
5.با توجه به عدم حضور مسئول کمیته زنان در جلسات هیئت نظارت و اعتراض هیئت نظارت به این موضوع لازمست مسئول کمیته زنان ظرف 10 روز آینده در این خصوص توضیحات لازم را به هیئت رئیسه ارائه نماید. در غیر این صورت هیئت نظارت در جلسه ماه آینده در خصوص تعیین مسئول جدید برای این کمیته تصمیم گیری خواهد نمود. (مسئول کمیته زنان 12 سپتامبر)
6.گزارش فعالیتهای هیئت رئیسه کانون به شرح ذیل اعلام شد:
6.1.      رسیدگی به امور پناهندگان و پناهجویان بطور مستمر از سوی هیئت رئیسه در حال انجام می باشد.
6.2.      واحد صدا و تصویر و دفتر مشاره و پژوهشهای فرهنگی کانون طی ماه گذشته فعال شده اند. از جمله فعالیتهای پیش بینی شده برای بخش پژوهشهای فرهنگی برگزاری کلاس زبان، کمک به پناهندگان و پناهجویان و ارائه مشاوره حقوقی از طریق وکلا خواهد بود. افرادی که مایل به مشارکت در اداره این بخش می باشند می توانند آمادگی خود را به هیئت رئیسه اعلام تا بعنوان هیئت امنا در جلسه بعدی هیئت نظارت انتخاب شوند. در حال حاضر اداره این بخش به عهده هیئت رئیسه می باشد.
7.مطابق اعلام هیئت رئیسه، انتخابات کانون در جلسه مجمع عمومی در ماه دسامبر برگزار خواهد شد. بر این اساس مقرر شد روابط عمومی کانون طی نامه ای مراتب را به کلیه نمایندگی ها و کمیته ها جهت اعلام کاندیداتوری اعضا برای تصدی مسئولیتهای ذیل ابلاغ نماید (روابط عمومی 12 سپتامبر):
-    3 نفر برای هیئت رئیسه
-    6 نفر برای کمیته های تخصصی و روابط عمومی
-    3 نفر برای امور مالی، امور اینترنتی و واحد صدا و تصویر

8.  نمایندگی کیل آمادگی خود را برای اجرای بخش گزارش نقض حقوق بشر و سخنرانی در جلسه ماه آینده هیئت نظارت اعلام نمود.


تهیه و تنظیم: امیرافشین حیدری

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر