۱۳۹۱ بهمن ۶, جمعه

زندگی را اعدام نکنید

گردهمآئی و برگزاری میز اطلاعات
در حمایت از مرادی ها، آخکندی ها، صادقی ها، افشاری ها، بهکیش ها نیاز به حمایت و حضور شما داریم

زندگی را اعدام نکنید  


برگزاری میز کتاب توسط کمیته زنان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

سکوت در مقابل این بی عدالتی ظلم مضاعفیست بر جامعه انسانی

زمان برگزاری: شنبه  26 ژانویه 2013 ساعت 13.00 الی 14.00
محل برگزاری .هانوفر، بانهوف اشتراسه
Bahnhof Str.
30159 Hannover
برگزار کننده: میترا کفایت حقیقی 015210502798

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق زنان 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر