۱۳۹۰ بهمن ۲۷, پنجشنبه

اطلاعیه 349 www.bashariyat.de/index_dateien/349 panahjoo pdf

Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 91 11 22
30431 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84
Fax: +49 511 26173 76

ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر
الف/ هر کس حق دارد که در داخل هر کشوري آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد.
ب/ هر کس حق دارد هر کشوري و از جمله کشور خود را ترک نمايد يا به کشور خود باز گردد.
ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر
الف/ هر کس حق دارد در برابر تعقيب، شکنجه و آزار، پناهگاهي جستجو کند و در کشورهاي ديگر پناه اختيار کند.
ب/ در موردي که تعقيب واقعا مبتني به جرم عمومي و غير سياسي يا رفتارهائي مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نميتوان از اين حق استفاده نمود.
ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر
الف/ هر کس حق دارد که داراي تابعيت باشد.
ب/ احدي را نميتوان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد.

ماده 13: هر کس حق دارد که در داخل هر کشوري آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد.

دولت جمهوری اسلامی ایران ناقض دائمی و برنامه ریزی شده حقوق انسانی است و به بهانه های مختلف مردم ایران را آماج حملات وحشیانه خود قرار داده و عده ای را دستگیر، شکنجه و  راهی زندان میکند.
از این رو مردم ایران برای نجات جان خود از دست دولتمردان سرکوبگر، مامورین وزارت اطلاعات، نیروهای خودسر و... از ایران فرار کرده تا خود به کشورهای امن برسانند .
متاسفانه در بسیاری از کشورها و مناطق مدعی امن بودن برای پناهجویان، به دلیل عدم آگاهی از وضعیت واقعی مردم ایران به اینان احترام نگذاشته و برخلاف ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر امکانات انسانی و رفاهی در اختیارشان قرار نمیدهند.
اخیرا با خبر شدیم پناهجوی ایرانی به نام محمد رهسپاری در ایالت بایرن به لحاظ تبعیض، مشکلات اداری، رفاهی و فشارهای روحی وارده و در اعتراض به شرایط موجود در محل اقامت خود که همچون زندان بوده است، دست به خود کشی زده است.

آسایش و حمایت از پناهجو و پناهنده از وظایف انسانی دولت هاست

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ضمن محکوم نمودن هرگونه تبعیض، بی توجهی نسبت به پناهجویان، (از انجائیکه این پناهجویان در شرایط بسیار سخت روحی و دور از خانواده، مملکت، امکانات زیستی خود و ...  قرار دارند ) لازم میداند که دولت آلمان و سایر کشورهای (مدعی شناخت، پذیرش و حفظ اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشند) پناهنده پذیر سریعاً با احترام به ماده 14 و 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر نسبت به  اجرای خواسته های زیر اقدام نمایند.

1 – آزادی در رفت و آمد و رفع ممنوعیت 30 کیلومتر و ...                 
2 -  حضور مشاور روانشناس و مترجم و راهنما برای پناهجویان در منطقه و اقامتگاه های پناهجویان
3 -  ایجاد شرایط زیستی مناسب انسان، براساس مواد 24 /25 /26  اعلامیه جهانی حقوق بشر برای پناهجویان
4 . امکانات ارتباطی برای پناهجویان به خصوص اینترنت برای آگاهی از وضعیت مردم کشور خود
349
 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر