۱۳۹۰ بهمن ۱۴, جمعه

VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84       
Fax: +49 511 26173 76
ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر
ھر کس حق زندگی ، آزادی و امنيت شخصی دارد 
ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر 
احدی را نميتوان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاری قرار داد که ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشری يا موهن باشد.

زانیار ولقمان مرادی در خطر اعدام میباشند
 

بار دیگر اعدام در ملا عام از غیرانسانی ترین احکام قضائی جمهوری اسلامی ایران علیه دو هم وطن صادر گردید.
 دولت جمهوری اسلامی ایران ناقض دائمی و برنامه ریزی شده حقوق انسانی خصوصا در برخورد با اقوام وملل ایرانی است و هر از گاهی به بهانه های مختلف اقوام و ملل ایرانی را آماج حملات وحشیانه خود قرار میدهد و عده ای را به خاک و خون کشیده . این بار دولت جمهوری اسلامی با یک اتهام دروغین و داستانی ساختگی زانیار و لقمان مرادی را  به مجازات اعدام در ملا عام محکوم کرده است.
اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی کانون دفاع از حقوق بشر  در ایران ضمن حمایت از این دو جوان حکم صادره را  محکوم کرده و خواهان :.
آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی
حضور فعال گزارشگر ویژه سازمان ملل در ایران می باشد.
346
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر