۱۳۹۰ بهمن ۱۹, چهارشنبه

Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 91 11 22
30431 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84
Fax: +49 511 26173 76
ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر
الف/ هر کس ميتواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، نسب يا هر موقعيت ديگر، از تمام حقوق و کليه آزاديهائي که در اعلاميه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد.
ب/ بعلاوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد که مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضائي يا بين المللي کشور يا سرزميني باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه اين کشور مستقل، تحت قيمومت يا غيرخود مختار بوده يا حاکميت آن به شکلي محدود شده باشد.
ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر 
احدي را نميتوان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد که ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد.
ماده 20  اعلامیه جهانی حقوق بشر
الف/ هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيتهاي مسالمت آميز تشکيل دهد.
ب/ هيچکس را نميتوان مجبور به شرکت در اجتماع کرد.

اقوام و مردم ایران حق دارند، بپرسند و اعتراض کنند
دولت جمهوری اسلامی ایران ناقض دائمی و برنامه ریزی شده حقوق انسانی خصوصا در برخورد با اقوام وملل ایرانی است و هر از گاهی به بهانه های مختلف اقوام و ملل ایرانی را آماج حملات وحشیانه خود قرار میدهد و عده ای را به خاک و خون کشیده و یا راهی زندان میکند.
این بار دولت جمهوری اسلامی به مناطق عرب نشین خوزستان حمله کرده و تعدادی از هموطنان بی دفاع عرب راکشته و دهها تن دیگر رامجروح و صدها تن را نیزراهی زندانهای مخوف خود کرده که متاسفانه ناصرالبوشوکه درفشان و محمد کعبی و رضا مغامسی بر اثر "شکنجه" جان خود را از دست داده‌اند
سرکوب و بازداشت فعالین سیاسی و فرهنگی عربهای ایرانی محکوم است
اعضای نمایندگی سوئد کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ضمن محکوم نمودن هرگونه سرکوب، دستگیری اعتراضات اقوام و ملل ایرانی توسط تولت چمهوری اسلامی ایران، خواهان
1 – حضور گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در ایران و منطقه                 
2 -  توقف دستگیری،  شکنجه، سرکوب و کشتار معترضین
3 -  آزادی تمامی دستگیر شدگان، زندانیان سیاسی و رسیدگی عاجل و سریع آسیب دیدگان
میباشند
348
 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران - نمایندگی سوئد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر