۱۳۹۱ آبان ۱۴, یکشنبه

درخواست از ده زن زنداني اوين كه در اعتصاب غذايند


354853241434587.jpg?r=0.5221588172227636 
درخواست از
 ده زن زنداني اوين كه در اعتصاب غذايند

این نوشته، نامه اي كوتاه است؛ بي مقدمه، بي حاشيه. خطاب به زني كه نمي دانيم آيا تاب
و تواني براي خواندن يا شنيدن اين نامه برايش مانده است يا نه!
 و نيز اين نامه خطاب به نه نفر زني است كه آبرو و حرمتشان، آبرو و حرمت ماست و اين
روزها در اعتراض به رفتار دور از نجابت زندانبانان اوين، دست به اعتصاب غذا زده اند
.
 دوستان عزيز ما! اسطوره هايي كه نام " زن" از شما اعتباري دوباره گرفته است
!

اين روزها قدر زندگي شما براي ما ارزشمندتر از هرچيزي است.

نسرين خوب
!


تو را براي خودت مي خواهيم براي مهراوه و نيما، براي رضا خندان و خانواده مهربانت
و البته براي همه بچه هاي ايران كه تو، مدافع حقوقشان بوده اي و خواهي بود.

زناني كه در پشت ديوارهاي اوين، با اعتصاب غذا، جانتان را سپر دفاع از حرمت و كرامت
انساني كرده ايد! شما را براي آنچه كه هستيد و آنچه كه بوده ايد مي خواهيم. زيرا
كه باور داريم، بودن شما، پشتيبان و سرمايه يك جنبش انساني و حق محور در كشور ماست
.

ياران و دوستان مقاوم ما، اگر دستگاه قضايي ايران، گوشي ناشنوا دارد، دنيا صداي حق
خواهي تان را شنيده است
.
 نسرين عزيز، براي مقاومت در برابر اين دستگاه عريض و طويل قضايي كه شأنش تاحد درافتادن
و تحت تعقيب قرار دادن دختر١٢ ساله تو نزول كرده است، ماندگاري و زندگي ات را از خودت طلب مي كنيم
.
 

عزيزان ما، نسرين ستوده، بهاره هدايت، ژيلا بني يعقوب، مهسا امرآبادي، ژيلا كرم زاده مكوندي، راحله ذكايي، حكيمه شكري، نازنين ديهيمي، نسيم سلطان بيگي و شيوا نظرآهاري! 
 اجازه دهيد، نان و نمك توان مقاومتتان را افزون كند. اجازه دهيد، كه خون شما در شريان زندگي ايران همچنان جاري بماند
.

بمانيد؛ سربلند و مثل هميشه مقاوم
.
 به شما اطمينان مي دهيم كه ما پژواك صداي شما خواهيم بود و خواسته هايتان را به هر
زبان ممكن طلب مي كنيم.
13آبان 1391
http://www.ipetitions.com/petition/end-strike/
http://www.ipetitions.com/petition/end-strike/

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر