۱۳۹۱ آذر ۱۰, جمعه

گزارش سخنرانی و بحث و گفتگو در پالتاک


کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 
گزارش سخنرانی و بحث و گفتگو در پالتاک


فراخوان

سخنرانی، داستانخوانی بحث وگفتگو درپالتاک 
سخنران و موضوع سخنرانی:

موسی برزین خلیفه لو: حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر

راهکار کارشناسانه جهت نجات دریاچه ارومیه
           حمید حمیدی: پژوهشگر و فعال حقوق بشر

محیط زیست و حقوق بشر
مکان: پالتاک
Paltalk:
Social Issues and Politics Human Rights
Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran Iran
 زمان:
چهارشنبه 28 نوامبر 2012 ساعت 20.00 به وقت اروپای مرکزی

برگزار کننده: سید حنیف ساجدی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران / نمایندگی ترکیه1 . خیر مقدم برگزار کننده جلسه سید حنیف ساجدی                                             1
2 . سخنرانی موسی برزین خلیفه لو: راهکار کارشناسانه جهت نجات دریاچه ارومیه             1 - 2 
3 . سخنرانی حمید حمیدی: محیط زیست و حقوق بشر                                              1 -   - 3 4
4 . مرحله دوم سخنرانی موسی برزین خلیفه لو                                                 1

5 . مرحله دوم سخنرانی حمید حمیدی                                                             1  2  - 1

6 . بحث و گفتگو                                                                                    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9


برگزار کننده و مسئول جلسه: سید حنیف ساجدی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر