۱۳۹۱ تیر ۱۲, دوشنبه

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران  نمایندگی هانوفر برگزار می کند
فراخوان
گزارش و تحلیل خبر، سخنرانی، داستانخوانی ، بحث و گفتگو 

نقض حقوق مردم ایران در ماههای تیر و خرداد 91
سخنرانان:
          حمید مقدم نیا: راجع به اخبار نقض حقوق بشر درخرداد ماه و تحلیل آن  صحبت می کند.
            صدیقه جعفری: راجع به اخبار نقض حقوق زن و کودک درخرداد ماه و تحلیل آن صحبت می کند  منوچهر شفائی: در مورد مواد 25, 26, 27 اعلامیه جهلنی حقوق بشر (حقوق کودک) صحبت خواهد کرد
            الهه آریانپور: در مورد نسل سوخته  صحبت می کند
            مهرنوش اشترانی: در مورد اعدام یا قتل دولتی، ابزاری برای سرکوب مردم صحبت می کند
داستانخوانی:  
          نویسنده و فعال حقوق بشر میترا درویشیان


 مکان: هانوفر، دفتر مرکزی کانون    
IIK. (VVMIran)
Zur Bettfedrnfabrik 1
30451 Hannover
امکان دسترسی:  خط 10 ایستگاه Str.   Leinau   
 زمان:  شنبه  07  یولی 2012 ساعت 13.00 به وقت اروپای مرکزی

مسئول جلسه: حمید مقدم نیا


کانون دفاع از حقوق بشر در ایران / نمایندگی هانوفر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر