۱۳۹۱ مرداد ۹, دوشنبه


23.07.2012
صورتجلسه هماهنگی اعضای کمیته ادیان با هم و مسئول کمیته

موضوع جلسه: جلسه داخلی و هماهنگی بین اعضای کمیته ادیان با مسئول کمیته

زمان:  یکشنبه 18 تیر 1391 / 08..07.2012  ساعت  18:00 الی 19:30

حاضرین: خانم سلطانی، آقایان  فرشادفر ، گرگانی، نیک، جامی، صفائی، انصاری، ترابی،
مهمانان: آقایان شفائی ،مقدم نیا از اعضای هیئت رئیسه محترم
اسامی اعضای کمیته ادیان که بنا به مشکلات در جلسه حاظر نبوده ولی با مسئول کمیته هماهنگی داشتند: رستمی از آلمان، مهدی و نغمه از ایران
مکان: اطاق پالتالک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان
مصوبات جلسه:
طی جلسه داخلی بین اعضای کمیته ادیان موارد ذیل اعلام شد:
1- در بخش اخبار روزانه: خانم سلطانی  و اقایان فرشادفر، گرکانی ، ،رستمی،مهدی و نغمه فعالیت خواهند داشت.این اعضا اخبار در خصوص نقض حقوق اقلیت های دینی شهروندان را به ایمیل کمیته ادیان ارسال و در اختیار مسئول کمیته قرار خواهند نمود.
2 . در بخش گزارشات ماهانه: اقایان فرشادفر و انصاری ، با این کمیته همکاری خواهند نمود
3 . در بخش گزارشات سالاانه: خانم سلطانی و اقایان فرشادفر و انصاری همکاری خواهند نمود
4 . در بخش تحقیق و بررسی آقایان انصاری ،جامی،فرشادفر همکاری خواهند داشت  
5 . در بخش صدور اطلاعیه و فراخوان و همچنین برگزاری جلسات ماهانه مسئول کمیته ،آقای ترابی اقدام خواهند نمود.
اعضای محترم هر کدام به صورت انفرادی و یا گروهی میتوانند در بخش مقالات و گزارشات مربوط به نقض حقوق شهروندان دینی، با ارسال مقالات و گزارشات خود به مسئول کمیته جهت اقدام و انتشار، به صورت آزاد همکاری نمایند.

با احترام
ترابی
مسئول کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر