۱۳۹۱ مرداد ۱۸, چهارشنبه

کانون دفاع از حقوق بشر در ايران نمايندگی ھانوفر
برگزار می کند
فراخوان
گزارش و تحليل خبر، سخنرانی، داستانخوانی ، بحث و گفتگو
وضعيت حقوق بشر در ايران - تير ماه 91
سخنرانان:
محمد کرمانی: راجع به اخبار نقض حقوق بشر در تير ماه و تحليل آن صحبت می کند.
عارف خانی: راجع به اخبار نقض حقوق پيروان اديان تير ماه و تحليل آن صحبت می کند
فريبا قاسمی: در مورد مواد اعلاميه جھلنی حقوق بشر (حقوق کودک) صحبت خواھد کرد
مريم رمضانی: در مورد قتل و عام زندانيان سياسی صحبت می کند
مھديه ابائی: در مورد وضعيت کودکان در ايران صحبت می کند
داستانخوانی:
نويسنده و فعال حقوق بشر ميترا درويشيان
مکان: ھانوفر، دفتر مرکزی کانون
IIK. (VVMIran. e.V.)
Zur Bettfedrnfabrik 1
30451 Hannover
Leinau Str. امکان دسترسی: خط 10 ايستگاه
زمان : شنبه 11 آگوست 2012 ساعت 13.00 به وقت اروپای مرکزی
مسئول جلسه: مھرنوش اشترانی
کانون دفاع از حقوق بشر در ايران / نمايندگی ھانوفر

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر