۱۳۹۱ مرداد ۲۷, جمعه


ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزي، آزاد باشد.

تابستان خونین 1367 را نباید فراموش کرد  
فراخوان
برای گردهمآئی و برگزاری میز اطلاعات
بدینوسیله از تمامی مبارزان راه آزادی، مدافعان حقوق بشر برای همراهی و همصدائی در این مراسم دعوت بعمل می آوریم.
زمان برگزاری: شنبه  25. 08. 2012 ساعت 13,00 الی 14.30
محل برگزاری . گوتینگن خیابان ویندر
Weender str,24-26
37073 Göttingen
برگزار کننده: عارف خانی
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران / نمایندگی هانوفر 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر