۱۳۹۱ مرداد ۲۹, یکشنبه


با درود به کلیه همراهان کانون برنامه ماه سپتامبر

جلسه عمومی ماهیانه کانون در سال 2012 روز یکشنبه2 سپتامبر ساعت 15 بعدازظهر بوقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک اتاق کانون برگزار خواهد شد.
همانطور که مستحضرید حضور کلیه اعضا، مسئول و غیر مسئول در این جلسات که در 2 بخش برنامه ریزی شده الزامی است.

بخش اول: بررسی وضعیت اداری کانون

خوش آمد گوئی و خیر مقدم مسئول جلسه            10 دقیقه 15 تا 15.10
1 .  بررسی مصوبات مجمع در ماه گذشته توسط اقای حیدری    10 دقیقه الی 15.20
2 . گزارش اقای مقدم مسئول امور نمایندگیها و بررسی عملکرد  10 دقیقه  15.30
3 . گزارش آقای امیر افشین حیدری مسئول امور کمیته ها در هیئت رئیسه و گزارش کمیته ها و بررسی عملکرد آنان توسط اعضا             10 دقیقه  15.40
4 . گزارش اجرائی هیئت رئیسه و بررسی عملکرد آن  توسط اعضا 10 دقیقه  15.50
5 . گزارش مسئول مالی و بررسی آن توسط اعضا ( 5 دقیقه) 15.55
6 . برنامه ریزی و پیش بینی برای ماه آینده و بررسی پیشنهادات همکاران و بحث گفتگو و تصمیم گیری در خصوص آن ها ( 20 دقیقه ) 16.15

بخش دوم : جلسه اطلاع رسانی  و سخنرانی به مسئولیت نمایندگی سوئد

1 . خیر مقدم توسط مسئول نمایندگی سوئد 5 دقیقه الی 16.20

2.طرح موضوع جلسه توسط نمایندگی سوئدیادآوری:
1 . حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه خواهد گردید و بنا داریم که با همکاری و همراهی شما جلسه در زمان تعیین شده آغاز و پایان یابد
2 . همکاران محترم پیشنهادات و انتقادات خود را در زمان لازم بیان کرده تا زمان جلسه طبق روال پیش بینی شده برگزار شود .
3 . لازم است که نمایندگی ها برای مسئولیت جلسه بعدی ضمن اعلام آمادگی موضوع سخنرانشان را هم عنوان کنند.


هماهنگ کننده هیئت نظارت و برنامه ریزی ح. مقدم

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر