۱۳۹۱ مرداد ۲۳, دوشنبه


اطلاعیه کمیته اقوام کانون دفاع ازحقوق بشر درایران درمورد حادثه دلخراش زمین لرزه درآذربایجان وکم توجهی مسئولین
باتوجه به حادثه دلخراش زمین لرزه در منطقه شمال غرب ایران ،کمیته اقوام ضمن اعلام تسلیت و ابرازهمدردی با هموطنان آذری زبان ایران وسپاس فراوان از مردم که به صورت خودجوش اقدام به کمک به حادثه دیدگان ومجروحین این واقعه دلخراش نمودند،به این نکته اشاره دارد که عدم رسیدگی مسئولین مربوطه درنخستین ساعات حادثه وپوشش کم خبری به دلایل مختلف از جمله پوشش خبری مراسم احیاء و....خود میتواند باعث عمیق ترشدن فاجعه و کشته شدن تعدادبیشتری ازمردم که شاید بارسیدگی به موقع میشد آمار کشته شدگان راکاهش داد،شده باشد.ازاین روبجاست به این مهم اشاره کنیم که حفظ جان انسانها بسیار مهم است وتمام مسئولین مربوطه وظیفه داشته اند درسریعترین زمان ممکن به کمک بازماندگان وامدادرسانی به آسیبدیدگان این فاجعه عظیم انسانی بشتابند که متاسفانه اینگونه نبوده وظاهرا مسائل دیگردرجهموری اسلامی مهمتر ازحفظ جان انسانهاست.
مهدی داداش زاده
کمیته اقوام 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر