۱۳۹۱ مرداد ۲۳, دوشنبه


VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84      0163 261 12 57           
Fax: +49 511 26173 76

اولین بار نیست که برای کشورم گریه میکنم،
اما
اولین بار است که گریه آرامم نمیکند
 

   

کانون دفاع حقوق بشر ایران، به فرد فرد هم میهنان عزیز تسلیت گفته و در غم شما عزیزان خود را شریک میداند
با آرزوی سقفی محکم، که با هر ارزشی نلرزد
359
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر